• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2013
Thứ năm, 13 Tháng 5 2010 02:29

Căn cứ Điều 13 và Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ các biên bản bầu cử Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013 của các Đại hội Chi bộ.

Đảng ủy trường CĐSP Hà Nội đã có quyết định v/v chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2013.

alt Tệp đính kèm: ChiUy20102013.PDF


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: