• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
TIN TRƯỜNG
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - một tấm gương cộng sản mẫu mực Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí M...
 
TIN GIÁO DỤC
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học chỉ áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học nhưng không áp dụng đối với các trường cao đang do từ 1/7/2015, khi Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trường cao đẳng không còn là cơ sở giáo dục đại học mà chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Luật giáo dục nghề nghiệp không có quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giá...